Blikvoer
 
 

In deze kijkshop proberen we het leven nog urgenter te maken dan het al is. 
Werp daarom hier en daar eens een blik, we verkopen namelijk de grootst mogelijke onzin!

 Voor overgevoeligen en zuurpruimen onder ons:
Probeer eens met een lachend gezicht zuur te zeggen!

Blikschade / klachtenbalie :  info@blikvoer.fun

004851